----------Despre----------

desdfvfrrr

"Fiindcă Mă iubește - zice Domnul - de aceea îl voi izbăvi; 
îl voi ocroti, căci cunoaște Numele Meu.
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, 
îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.
Îl voi sătura cu viața lungă și-i voi arăta mântuirea Mea."
(Psalm 91:14-16)
Care este dorinta noastra?

Dorim ca Dumnezeu să își reverse plinătatea bogățiilor peste voi, să creșteți în toate privințele, până ajungeți oameni după placul și inima lui Dumnezeu.

Care este scopul?

Scopul morții Domnului Isus, nu a fost numai să ne curățească și să fim un popor al Lui, ci să fim “plin de râvnă pentru fapte bune” adică să fim oameni pasionați pentru o viață curată, o viață sfântă.

Ce credem?

Mulți cred că odată ce au fost iertați, Dumnezeu și-a încheiat lucrarea cu ei, însă nu este așa. Dumnezeu abia atunci începe să lucreze în noi. El nu se mulțumește doar să ne spele de murdăria păcatului, ci începe un proces al lucrării în noi, care are ca scop să ne facă oameni.

Ce este mantuirea?

Mântuirea este un dar al lui Dumnezeu, și ne este oferită prin har, adică fără ca omul să facă ceva pentru a o merita. Acest Har, desi este un dar el ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim cumpătați și drepți în toate.